ÜRÜN BELGELENDİRMECE BELGELENDİRME

CE işareti, Avrupa Birliği (AB),yayımlanmış teknik yönetmelik, mevzuat ve standartların uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ürünlerin teknik detaylarının genele yayılması için 1985 yılında YENİ YAKLAŞIM POLİTİKASI kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında üretimi yapılan ürünlerin, direktiflere uygunluğunun kontrolünü gösteren Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

CE işareti ile üretici, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) genelinde ürünün pasaportu anlamında tüm canlıların sağlık ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini beyan eder.

CE işareti zorunlu olan yönetmelikler,

– 305/2011 AB Yapı Malzemeleri Direktifi

– 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi

– 2006/42/AT Makina Emniyeti Direktifi

– 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılmakta Olan Tıbbi Tanı Cihazları Direktifi

– 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak İçin Tasarlanan Elektrikli

Üreticiler, ürünlerin üretimini yaparken ilgili yönetmelik ve standartlar ışığında gerekli olan tedbirleri ürün üzerinde almak zorundadır.

FND MÜHENDİSLİK DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.CE İşareti- Yönetmelik ve Direktifler

Teçhizatlar Direktifi

– 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği

– 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

– 2014/29/EU Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

– 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi

– 2016/426/AB Gaz Yakan Cihaz Direktifi

– 2013/53/EC Gezi Tekneler Direktifi

– 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi

– 94/9/EC Muhtemel Patlayıcı Ortamlarında Kullanılmakta Olan Teçhizatlar ile Koruyucu

Sistemler Direktifi

– 2014/31/AB Manuel Tartı Aletler Direktifi

– 88/378/EEC Oyuncaklar Direktifi

– 2004/22/EC Ölçü İle Ölçü Aletlerinin Muayeneleri Direktifi

– 92/42/AT Sıvı İle Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanlarının Verimliliklerinin Gerekleri Direktifi

– 93/15/EEC Sivil Kullanım Amacı Taşıyan Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmelerinin Piyasaya Olan Arzı İle Denetlenmeleri Direktifi

– 1999/5/EC Telsiz İle Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi

– 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilen Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi

– 2000/9/AT İnsanları Taşımak İçin Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatları Direktifi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

CE işareti modül sınıflandırması,

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bu modüllerden bazıları sadece bir bazıları da iki aşamadan oluşur. Uygunluk değerlendirme modülleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır;

Modül A – İç üretim kontrolü

Modül B – AT tip incelemesi

Modül C – Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk

Modül D – Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk

Modül E – Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk

Modül F – Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk

Modül G – Birim doğrulamasına dayalı uygunluk

Modül H1 – Tam kalite güvencesine uygunluk

Modül A: Üretimin  İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili
direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.
Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur.

Modül B: AT Tip  İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti  şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000’nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000’nin son kontrol ve testler ‘ alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine
yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.

Modül H1: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000’nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.

FND MÜHENDİSLİK DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.İletişim
Bizimle hemen iletişime geçebilir, danışmanlarımız ile tüm süreci birlikte takip edebilirsiniz.
LokasyonumuzBizi nerede bulabilirsiniz?
http://fndlift.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
SOSYALSosyal Medya Hesaplarımız
Bizimle Sosyal Medya Hesaplarımız Aracılığı ile Hemen İletişime Geçebilirsiniz.
FND MÜHENDİSLİKİletişim
Bizimle hemen iletişime geçebilir, danışmanlarımız ile tüm süreci birlikte takip edebilirsiniz.
KONUMLARIMIZBizi nerede bulabilirsiniz?
http://fndlift.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
SOSYALSosyal Medya Hesaplarımız
Bizimle Sosyal Medya Hesaplarımız Aracılığı ile Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Asansör Teklifi.Com/Promo Ajans